Pleasure Poster Magazine działa we współpracy z artystami, kuratorami i instytucjami, z którymi dzieli miłość do sztuki.
Partnerem Pleasure Poster Magazine jest Stowarzyszenie Artystyczne Sztuka. Działa od 1994 roku i zajmuje się promocją polskich artystów oraz organizacją wydarzeń kulturalnych. Stowarzyszenie przez ostatnie lata wydawło ”SZTUKĘ”, najstarsze czasopismo (1946) o tematyce artystycznej.
Pleasure Poster Magazine is based on partnership and cooperation with artists, curators, collectors and institutions which which we share the love for art.
Sztuka is an asociation acting since 1994 with main emphasis on polish artists promotion and cultural events organization.