Pleasure Poster Magazine Animal Issue jest hołdem złożonym bogatemu światu fauny.
W Pleasure Poster Magazine; Animals Issue znajdują się różne rodzaje prac. Plakaty do dramatów Tennessee Williamsa, których tytuły mają odniesienia do zwierząt: „Kotka na gorącym rozgrzanym dachu” oraz "Słodki ptak młodości” autorstwa Maksyma Matuszewskiego. Sesja zdjeciowa „Humans” (Agata Mocarska, Maksym Matuszewski) mówi o tym, że człowiek jako jedyne zwierzę ma silną potrzebę zakrywania swojego ciała, czyli postaci
w jakiej się urodził. Jest to spowodowane różnymi czynnikami jak wstyd, zimno czy wyrażanie swojej osobowości poprzez modę. Rzeźba Agaty Mocarskiej "Cypraeidae" zbliżona formą do czarnej muszli opowiada historię porcelany. Słowo porcelana pochodzi od włoskiego „porcelanetta”, które określało rodzaj muszli, jakby pokrytej emalią. W dawnych czasach długo uważano, że Chińczycy robią porcelanę z muszli właśnie tego rodzaju ślimaka, dopiero później okazało się że porcelana to rodzaj gliny, niemniej nazwa została.
W magazynie znajdują się obrazy Katarzyny Gajewskiej, ilustracja Malwiny Konopackiej i Maćka Żakowskiego oraz cykl grafik "Sea Poems' Bożeny Rydlewskiej z typografią Maksyma Matuszewskiego.
 
english/
The PPM: Animal Issue is our tribute to the diverse animal world.
The issue presents various art techniques. Two posters, designed by Maksym Matuszewski,  advertise plays whose titles contain references to the animal world: "Cat on a hot tin roof" and "Sweet bird of youth" by the American playwright Tennessee Williams. A photo session entitled "Humans" by Agata Mocarska and Maksym Matuszewski shows the uniqueness of  humans’ need to cover their bodies, as opposed to the natural nakedness of animals, which results from factors such as shame, sensitivity to low temperatures, or the need to express one’s personality through fashion. "Cypraeidae", a sculpture by Agata Mocarska, reveals to viewers the origin of the word 'porcelain'. It comes from the Italian word ‘porcelanetta’, which means a special type of shell that looks as if covered with glaze. It was believed for a long time in the past that the Chinese produced porcelain from this kind of shell, so the name remained, even though later it was discovered porcelain was made from clay. The PPM: Animal Issue also features "Sea Poems”, a series of  graphics by Bozena Rydlewska with a typography by Maksym Matuszewski, a painting by Katarzyna Gajewska and an illustration by Malwina Konopacka and Maciek Zakowski.
 
 
 
 
Pleasure Poster Magazine / Animals Issue
An unique art project in the form of a poster magazine, which travels all over the world and exists on building walls in the streets and public spaces, both outdoors and indoors.