Żyjemy w czasach rozhulanego indywidualizmu, chcemy być wyjątkowi, najważniejsi, stanowić niepowtarzalną jednostkę w centrum wszechświata. Jednym z określeń tego stanu jest indoeuropejskie: divus /diva/divum – boski/boska/boskie.
Lingua latina rozszerza dla nas znaczenie: zatem ocieramy się o 'idol', 'gwiazdor', 'cudowny' i 'błyszczący'.
Nic dziwnego, że już w wiekach wczesnych zaczęto określać tak osobowości sceny operowej, która do dziś charakteryzuje się bujnością imidżu, patosem i pewnego rodzaju przesadą.
 
Kultura bawi się pojęciem unisex I gender, co w popie odzwierciedlają takie postaci jak występujące na Eurowizji Dana International czy Conchita Wurst. Lubimy słówko 'diva' co wyjaśnia Susan Sontag w swoich „Notatkach” z lat 60'tych, popularyzując pojęcie kamp. Cóż ono oznacza? Zdaniem Sontag jest nim nadmierność i nienaturalność, przerysowanie i teatralność. Coś co jest hermafrodytyczne, zbyt męskie albo zbyt kobiece, gdzie forma góruje nad treścią. Kamp jest uczuciem, namiętnością, akceptacją tego, co ułomne: „Smak kampu jest miłością do niedoskonałej ludzkiej natury”. Kamp naturalny w przeciwieństwie do sztucznego czyli cynicznego, jest nie do końca świadomy i przejawia się w musicalach, komiksach, filmach pornograficznych, balecie czy operze.
Kanadyjski pisarz i filmowiec Bruce Labruce dowodzi, że pojęcie kamp powstało już na początku XX wieku i wzięło się z francuskiego 'se camper', co w slangu znaczyło prezentować się przed kimś w sposób przesadzony. Stwierdza, że występy takich gwiazd jak Beyoncé, Mariah i Gaga są kampem dla mas, co wypacza jego pierwotną intencję, a np. serial 'Real Housewives' jest w gruncie rzeczy przedstawieniem kobiet grających role drag queens.
 
Kim jest zatem DIVA XXI wieku? Łączona z kiczem, postrzegana jako kapryśna i karykaturalna, uosabia kobiecą siłę i magnetyzm. Emocjonalność I egocentryzm wydają się być dominującą stroną “jej” osobowości. Jednak malownicze i intensywne istnienie w przestrzeni publicznej pozwala Diwie skutecznie przemycać istotne dla społeczeństwa, pulsujące podskórnie treści.
Projekt jest komentarzem i próbą wiwisekcji pojęcia DIVA we współczesności, poczynając od przedstawień klasycznych Diw, śpiewaczek operowych, czy bogiń srebrnego ekranu, poprzez odniesienia do jego znaczeń: antropologicznego, charakterologicznego, feministycznego i transgender.
Prace kilku osób będą mocnym podsumowaniem tego tematu, niektórzy dowiodą, że divą jest nie tylko ktoś w konwencjonalny sposób piękny, ale doświadczony przez czas I los, po inwazyjnej zmianie ciała, naznaczony boskim dystansem.
Edytorzy: Agata Mocarska & Maksym Matuszewski
 
Uczestnicy:
Agata Mocarska
Maksym Matuszewski
Dellfina
Cato Lein
Luka Lukasiak
Paweł Jaszczuk
Dellacroix
Anna Bruslik
Ania Skura
Monika Ney
Ola Szewczul
Michał Kobra&Radek Nowik
 
wystąpi:
Kim Lee
 
english /
We live in the world of crazy individualism and self importance. We want to be extraordinary entity in the center of the universe. Lingua latina gives us linguistic clue to that : divus/diva/divum meaning god, goddess, idol or adjectives like glamorous, splendid. No wonder that it has been used to describe exuberant stage personalities of opera or theatre who till now present themselves with heavenly exaggeration and pathos.
Culture plays with unisex and gender, what nowadays in pop areas represent people like Eurovision stars Dana International or Conchita Wurst.
Seems that we like the word DIVA. Susan Sontag analyses this coining the term 'camp' in her “Notes..” essey from 60-ties. What is it then, the connection between DIVA and camp? 'The essence of camp is love of the unnatural; of artifice and exaggeration. Camp is esoteric, something of a private code among small urban cliques” . It influences music, novels, porn movies, comic books etc. Maybe it's something hermaphroditic that attracts us, sth too male or too female.
But first of all DIVA and camp are both passionate!
 
Bruce Labruce , a Canadian filmmaker and author claims that the term derived from the French slang "se camper," which meant "to pose in front of sb in an exaggerated fashion," and probably emerged in the early 20th century. He says that celebrities like Beyoncé and Gaga, are in fact acting out camp for masses, which really is a kind of betrayal of its original intent. Furthermore tv series as 'Real Housewives', are really about women acting out the lives of drag queens
Who is DIVA of XXI century then? Self centered capricious female embodying strength and magnetism? Not only. Sensibility is enormous part of 'her' personality and intense presence in public space brings a tool to fight for ideas vibrating under the society's skin.
We show works of people commenting this subject. Diva is not only someone conventionally beautiful. Some prove that divine aspect of Diva comes from experience of time and fate which only give appropriate distance understanding.
Editors: Agata Mocarska & Maksym Matuszewski
 
Participants:
Agata Mocarska
Maksym Matuszewski
Dellfina
Cato Lein
Luka Lukasiak
Paweł Jaszczuk
Dellacroix
Anna Bruslik
Ania Skura
Monika Ney
Ola Szewczul
Michał Kobra&Radek Nowik
 
 
 
Pleasure Poster Magazine: Divas
An unique art project in the form of a poster magazine, which travels all over the world and exists on building walls in the streets and public spaces, both outdoors and indoors.